Kandidater til årets Hederstegn

Årets hederstegn skal deles ut i mai og i den forbindelse trenger vi forslag til gode kandidater fra dere.
Synes du at en av våre ildsjeler, frivillige, funksjonærer, trenere, ledere eller andre i kretsen har et spesielt engasjement for skøyteidretten i nord og har gjort en ekstra flott innsats for å holde skøytesporten i nord oppe? Ung eller gammel, kvinne eller mann, uansett hvilke av våre idrettsgrener vedkommende er engasjert i.
Skriv en kort begrunnelse på hvorfor din kandidat fortjener hederstegnet og send det til janniken. h@gmail.com innen 30. april.

Tidligere vinner og statutter for hederstegn.

Det er ikke åpent for kommentarer.