Kretsting 2015

Styret innkaller til kretsting lørdag 30. mai kl 12.00 i Tromsø. Tinget avholdes i kafeen på Tromsdalen kunstisbane. Forslag til saker bes sendes til styrets leder innen 6. mai på e-post adr. janniken.h@gmail.com. Fullstendig saksliste med sakspapirer sendes ut til alle klubbene i midten av mai.

Det er ikke åpent for kommentarer.