Gjennom-tidene skøytestatistikk

Arild Gjerde har laget en flott «gjennom-tidene skøytestatistikk for Nord-Norge» bestående av oppnådde tider fra løpere som har representert en klubb lokalisert til en av de tre nordligste fylker. Dette er «første byggetrinn» og han håper på å ha en oppdatert versjon ferdig før sesongstart 2015/16.
Nærmere presentasjon av prinsippene for statistikken en beskrevet i forordet – side 1 av i alt 103 sider. Statistikken tar med tider under følgende grenser:
MENN: 50,0-1.45-2.45-5.45-10-00-21.20
KVINNER: 60.0-2.05-3.15.7.00-12.00-1LL1

Arild ønsker rettelser og tilleggsopplysninger samt forslag til forbedringer, og dette kan sendes til han på mail adr. : agjerde@online.no

Gjennom-tidene skøytestatistikk for Nord-Norge

Det er ikke åpent for kommentarer.