Invitasjon til Inline samling i Tromsø 22. juni

Kretsen inviterer til Inline samling i Tromsø søndag 22. juni.Invitasjon Inline samling 22. juni 2015

Det er ikke åpent for kommentarer.