Protokoll fra kretstinget

Under ligger protokoll fra kretstinget i mai og oppdatert lovnorm etter de endringer som ble vedtatt på tinget. Da valget ble vedtatt utsatt grunnet manglende kandidater, innkalles det til ekstraordinært kretsting i Narvik 5. septem,ber i forbindelse med aktivitetshelga der.

Protokoll
Oppdatert lovnorm
Innkalling til kretsting

Det er ikke åpent for kommentarer.