Utlysning av Troms idrettskrets Trenerstipend

Troms idrettskrets setter fokus på viktigheten av gode trenere i idretten.

Det er trenerne i idrettsmiljøene som skaper idrettsaktivitet, og som legger et viktig grunnlag for at utøvere og lag kan oppleve mestring, resultater, trivsel, felleskap og idrettsglede.

Vi ønsker derfor å bidra til at vi får flere og bedre trenere i Tromsidretten.

Ved hjelp av Troms fylkeskommunes støtte til idretten, utlyser vi nå mulighet for å søke om Trenerstipend for trenere som ønsker å ta utdanning på et høyere nivå innen sin idrett.

Vedlagt er søknadskriterier og søknadsskjema.

Søknaden sendes via særkrets/region/særforbund.

Vi ber om at dere gjør saken kjent for aktuelle miljø.

Søknadsfrist: 20. juni 2016.

Se også info på https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/

Søknadsskjema – Troms idrettskrets – Trenerst     Kriterier – Troms idrettskrets – Trenerstipend (1)ipend

Det er ikke åpent for kommentarer.