Organisasjon

Organisasjonsnummer: 995 044 390
Navn/foretaksnavn:
Stiftet:
NORDNORSK SKØYTEKRETS
26.06.1999
Organisasjonsform:
Organisasjonsform i NIF:
Bank:
Forening/lag/innretning
Særkrets
4760.15.90812
Forretningsadresse:
Kommune:
Postadresse:
E-postadresse: nordnorskskoytekrets@gmail.com
Internettadresse: www.skoytekretsen.com