Hederstegn

Nordnorsk Skøytekrets (NNSK) har institusjonalisert en ordning der kretsens hederstegn / diplom blir delt ut til enkelt mennesker og / eller klubber som har markert seg på en helt spesiell måte til beste for nordnorsk skøytesport. Hederstegnet deles ut årlig på kretstinget i mai. Kretsens klubber/medlemmer sender inn forslag til kandidater med begrunnelse til kretsens styret.
Hederstegnet skal henge høyt og være en eksklusiv æresbevisning innenfor tre kategorier:

Kategori 1: Aktive løpere med rekorder
Kategori 2: For lang og tro innsats
Kategori 3: Spesielt engasjement – person eller klubb

Tidligere mottakere:

2008: Olaf Schaug-Pettersen, Tormod Tollefsen og Agnar Wilhelmsen
2009: Karl Johan Eliassen og Geir Hestad
2010: John Magne Eliassen
2011: Sigmund Høybakk og Ragnvald Næss
2012: Ikke utdelt
2013: Inge berg