Om NNSK

Norges Skøyteforbund kan opprette skøytekretser når det er minst fem lag som utøver skøytesport. Særkretsenes grenser fastsettes av Norges Skøyteforbund, og bør følge idrettskretsenes grenser.

Skøytekretsene skal:

1. Representere skøyteforbundet og bistå det i saker knyttet til skøytesporten. Stimulere til samarbeid mellom de lag som driver skøytesport. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

2. Sørge for gjennomføring av krets- eller regionsmesterskap. Ha ansvar for trenerutvikling, bistå klubbene i deres rekrutteringsarbeid og arbeide for å utbre skøytesporten både som konkurranse- og mosjonsidrett.

3. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppsett av terminliste, koordinere søknader fra lagene om stevner (kretsstevner, nasjonale og internasjonale stevner),oppnevne nødvendige dommere og forestå utdanning av idrettslige og administrative ledere i samsvar med NSFs planer.

4. Gi administrativ støtte og bistand ved planlegging av idrettsanlegg.

5. Foreslå for NSF oppnevnelse av internasjonale overdommere og startere i hurtigløp, og internasjonale overdommere og dommere i kunstløp

6. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister og søke om økonomisk støtte fra forbund og idrettskrets.