Styret i NNSK

Leder: Arne Kristian Hansen, – arnekrihans@yahoo.no
Nestleder: Mia Berg Hammervoll, – mbh_000@hotmail.com
Sportslig leder: Kent-Are Martinussen, – k.marthinussen@gmail.com
Kasserer: Sigurd Pettersen
Styremedlem: Simon Eliseussen, – simoneliseussen@gmail.com


Varamedlem: 
Mona Fagerland

Autorisasjonsråd:

Olaf Schaug-Pettersen, NSK
John Magne Eliassen, TSK
Gunnar Lødding, TSK

Barentskoordinator:
Ragnvald Næss, NSK – ragnvald-naess@gmail.com

Anleggsansvarlig:
Bertil Grødahl, JIL – berti-g@online.no

Valgkomite:

Maren Hansen, Arctic Roller Derby

Geir Arne Nordstrand, Tromsø skøyteklubb